التوزيع الجهوي للتمويلات

BRANCHES20172018CUMUL
Ind agro-Alimentaires25.912.4347.8
Ind diverses1917.7231.2
Ind matériaux de constructions9.47.4127
Ind mécaniques et électriques17.214.2156.1
Ind chimiques9.313.4141.4
Services8.54.480.5
Ind textiles & habillment1.73.673.9
TOTAL9173.11157.9

التقرير الجهوي المفصل